Organisatie

VNG

Jaar van uitgifte

2022

De Omgevingswet gaat ervan uit dat “een ieder” moet kunnen reageren op en meedenken. Het is belangrijk dat alle belangen en afwegingen op tafel komen om een integrale afweging mogelijk te maken. Deze raadgever is bedoeld om u meer duidelijkheid te geven over participatie binnen de Omgevingswet en hoe u als raadslid vinger aan de pols kunt houden.