Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2020

De VNG heeft een handreiking ontwikkeld die informatie geeft over het adviesrecht en tips om het gesprek binnen de gemeenteraad te voeren over de invulling van uw rol als raadslid en een passende werkwijze. De handreiking gaat in op de volgende vijf onderwerpen: 

1. Het omgevingsplan algemeen 
2. Wijzigingen en afwijkingen van het omgevingsplan 
3. Advies van de gemeenteraad voor een buitenplanse omgevingsactiviteit 
4. Participatie bij een buitenplanse omgevingsactiviteit 
5. Het juridische kader en de lokale bestuurscultuur