De Omgevingswet gaat ervan uit dat “een ieder” moet kunnen reageren op en meedenken. Het is belangrijk dat alle belangen en afwegingen op tafel komen om een integrale afweging mogelijk te maken. Deze raadgever is bedoeld om u meer duidelijkheid te geven over participatie binnen de Omgevingswet en hoe u...
Op welke manier veranderen de verantwoordelijkheden van raad en college van B&W door de invoering van de Omgevingswet? Wat zou de raad vooral wel moeten doen, en wat niet? Het college van B&W krijgt meer bevoegdheden bij de uitvoering van het beleid en de gemeenteraad is nadrukkelijker belast met het...
De omgevingsvisie wordt in het kader van de Omgevingswet het belangrijkste instrument om keuzes vast te leggen over de fysieke leefomgeving. De raad kan verschillende keuzes maken over de omgevingsvisie. Wil de raad een abstracte of meer uitgewerkte visie? Een omgevingsvisie kan algemeen zijn of juist ook locatie specifiek. Deze...
De Omgevingswet vervangt bestaande wetten en heeft tot doel om ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving met behoud van verantwoordelijkheid voor de omgevingskwaliteit bij de overheid. De informatie in deze raadgever is bedoeld om raadsleden op weg te helpen bij de verdere implementatie van de Omgevingswet binnen de...
Overig
De Strategische Koers is de eerste stap op weg naar de op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie van gemeente Smallingerland. In de Omgevingsvisie is het beoogd toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving van Smallingerland in 2040 beschreven. In de Strategische Koers zijn de ideeën en bijdragen van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en...