Nieuws
Overig
De VNG heeft een notitie: ‘Nieuwe bevoegdheden bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en participatie’ gepubliceerd. Bestuurders én ambtenaren van gemeenten kunnen deze notitie gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen en geven over sturingsmogelijkheden bij de omgevingsvergunning en bij participatie
participatie
De Omgevingswet gaat ervan uit dat “een ieder” moet kunnen reageren op en meedenken. Het is belangrijk dat alle belangen en afwegingen op tafel komen om een integrale afweging mogelijk te maken. Deze raadgever is bedoeld om u meer duidelijkheid te geven over participatie binnen de Omgevingswet en hoe u...
Bespreking op kantoor
Op welke manier veranderen de verantwoordelijkheden van raad en college van B&W door de invoering van de Omgevingswet? Wat zou de raad vooral wel moeten doen, en wat niet? Het college van B&W krijgt meer bevoegdheden bij de uitvoering van het beleid en de gemeenteraad is nadrukkelijker belast met het...
Gemeente Weert
De omgevingsvisie wordt in het kader van de Omgevingswet het belangrijkste instrument om keuzes vast te leggen over de fysieke leefomgeving. De raad kan verschillende keuzes maken over de omgevingsvisie. Wil de raad een abstracte of meer uitgewerkte visie? Een omgevingsvisie kan algemeen zijn of juist ook locatie specifiek. Deze...
Vrouw plakt post its op flipover
De Omgevingswet vervangt bestaande wetten en heeft tot doel om ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving met behoud van verantwoordelijkheid voor de omgevingskwaliteit bij de overheid. De informatie in deze raadgever is bedoeld om raadsleden op weg te helpen bij de verdere implementatie van de Omgevingswet binnen de...
man alleen kijkt uit over een weiland
Overig
De Strategische Koers is de eerste stap op weg naar de op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie van gemeente Smallingerland. In de Omgevingsvisie is het beoogd toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving van Smallingerland in 2040 beschreven. In de Strategische Koers zijn de ideeën en bijdragen van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en...
Luchtfoto van een gemeente