Gemeenten in Beeld - Vlog #52 gemeente Súdwest-Fryslân 

Om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren, werken de gemeente Súdwest-Fryslân en de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw samen met boeren en natuurorganisaties.

Jaartal

2023

Gemeente

Type

Video/film Vlog

De meeste weidevogels moeten nog komen, maar wethouder Henk de Boer en Siebe Bruinsma, initiatiefnemer project Biodivers Barsum, kunnen in dit vlog al laten zien hoe ze dat aangepakt hebben in het kleiweidegebied de Greidhoeke.