Het landelijk gebied van Nederland, met zijn variatie in landschap, natuur, bedrijvigheid en gemeenschappen, is een deel van onze identiteit. Tegelijk staan we aan de vooravond van de transitie van landgebruik en -inrichting om de balans met klimaat en natuurlijk systeem te herstellen. Denk aan opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit, maar ook brede welvaart – bijvoorbeeld sociale voorzieningen, werkgelegenheid, woningaanbod en leegstaande agrarische bebouwing. De complexiteit en omvang van opgaven vergt meer dan ooit de inzet van gemeenten om tot een toekomstbestendige leefomgeving te komen voor mensen, bedrijven, landschap en natuur.

Ons standpunt

De VNG wil een leefbaar landelijk gebied voor alle inwoners, bedrijven en natuur. Dat is onze inzet in gesprekken met het rijk en andere partijen over goede voorwaarden voor gemeenten bij de vele uitdagingen die in het landelijk gebied samen komen. Ons position paper is hierbij onze leidraad.

NPLG: integrale gebiedsgerichte aanpak voor opgaven in het landelijk gebied

Een transitie van het landelijk gebied is nodig om te komen tot toekomstbestendige functies. Daarvoor wordt het Nationaal Programma Landelijk Gebied gestart. Dit wordt uitgevoerd via een intensieve en langdurige interbestuurlijke samenwerking. Het rijk bepaalt ‘wat’ de doelen zijn en de gebieden ‘hoe’ ze worden behaald, onder autoriteit van elke provincie.

Klimaatakkoord: landbouw en landgebruik

Het doel van het Klimaatakkoord is dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% omlaag is gebracht. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt in 5 clusters, waaronder landbouw en landgebruik.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Landelijk Gebied

225 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 3 mei 2023 om 19:31

Publicaties & Brieven