Het landelijk gebied van Nederland, met zijn variatie in landschap, natuur, bedrijvigheid en gemeenschappen, is een deel van onze identiteit. Tegelijk staan we aan de vooravond van de transitie van landgebruik en -inrichting om de balans met klimaat en natuurlijk systeem te herstellen. Denk aan opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit, maar ook brede welvaart – bijvoorbeeld sociale voorzieningen, werkgelegenheid, woningaanbod en leegstaande agrarische bebouwing. De complexiteit en omvang van opgaven vergt meer dan ooit de inzet van gemeenten om tot een toekomstbestendige leefomgeving te komen voor mensen, bedrijven, landschap en natuur.

Ons standpunt

De VNG wil een leefbaar landelijk gebied voor alle inwoners, bedrijven en natuur. Dat is onze inzet in gesprekken met het rijk en andere partijen over goede voorwaarden voor gemeenten bij de vele uitdagingen die in het landelijk gebied samen komen. Ons position paper is hierbij onze leidraad.

Lees de position paper (pdf, 1,2 MB)

NPLG: integrale gebiedsgerichte aanpak voor opgaven in het landelijk gebied

Een transitie van het landelijk gebied is nodig om te komen tot toekomstbestendige functies. Daarvoor wordt het Nationaal Programma Landelijk Gebied gestart. Dit wordt uitgevoerd via een intensieve en langdurige interbestuurlijke samenwerking. Het rijk bepaalt ‘wat’ de doelen zijn en de gebieden ‘hoe’ ze worden behaald, onder autoriteit van elke provincie.

Lees meer over het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Klimaatakkoord: landbouw en landgebruik

Het doel van het Klimaatakkoord is dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% omlaag is gebracht. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt in 5 clusters, waaronder landbouw en landgebruik.

Lees meer over het Klimaatakkoord: landbouw en landgebruik

Stikstof

De VNG is voor een structurele integrale aanpak, waarbij

  • een helder samenhangend toekomstbeeld nodig is voor het landelijk gebied, zodat gebiedsgericht en met maatwerk een vitaal platteland ontstaat
  • op korte termijn ruimte ontstaat voor ontwikkelingen, zodat belangrijke maatschappelijke opgaven ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden
  • voldoende wordt ingezet op natuurherstel

Meest recente discussies op het VNG-forum

Landelijk Gebied

454 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 april 2024 om 10:31

Publicaties & Brieven