Onder grondbeleid vallen onderwerpen die gerelateerd zijn aan de juridische aspecten van grondeigendom en andere zakelijke rechten. Daarbij gaat het zowel om onderwerpen waarbij de gemeente grondeigenaar is als om onderwerpen die betrekking hebben op situaties waarbij de gemeente overlegt met particuliere grondeigenaren en rechthebbenden.

Aan bod komen dan ook verschillende onderwerpen: van het maken van een inbreuk op iemands grondeigendom via de Belemmeringenwet Privaatrecht tot verkrijging en verlies van grond door gemeenten als gevolg van verjaring.

Zie ook

  • Het onderwerp Grondbeleid voor nieuws, praktijkvoorbeelden en overige informatie rond grondbeleid