In deze portal vindt u informatie over diverse onderwerpen uit het overheidsprivaatrecht die relevant zijn voor de gemeentelijke praktijk.