Wie schade lijdt door een onrechtmatige daad van een ander kan deze schade in beginsel verhalen op die ander (artikel 6:162 BW). Voor gemeenten is het niet altijd duidelijk of zij ook van dit privaatrechtelijke artikel gebruik kunnen maken om hun schade te verhalen.

Hieronder vindt u informatie die ingaat op vragen van gemeenten over specifieke schadegevallen zoals olie op het wegdek, illegaal plakken en brandje stichten.

Meer informatie

  • Factsheet privaatrechtelijk schadeverhaal (VNG, 2018) (pdf, 323 kB): Deze factsheet gaat in op vragen naar de mogelijkheden van schadeverhaal/kostenverhaal in specifieke gevallen via de privaatrechtelijke weg van de onrechtmatige daad, waaronder olie op het wegdek en illegaal posters plakken.

Jurisprudentie

Veelgestelde vragen

Wetsartikelen