Gemeenten sluiten op allerlei gebieden overeenkomsten. De gemeente is een bijzondere contractspartner. De contractsvrijheid van de gemeente wordt namelijk begrensd doordat zij een overheidsinstantie is met de daarbij behorende publiekrechtelijke normen en regels.

Zo is allereerst van belang of de gemeente in voorkomende gevallen de privaatrechtelijke weg mag bewandelen door gebruik te maken van een overeenkomst voor de behartiging van haar taken (doorkruisingsleer). De publiekrechtelijke normen en regels spelen verder ook bij de uitvoering van de overeenkomst een belangrijke rol.

Ook de wijze waarop de gemeente is georganiseerd maakt haar tot een bijzondere contractspartij. Naar buiten toe wordt de gemeente als één geheel gezien, maar intern zijn de bestuursorganen van de gemeente met elk hun eigen bevoegdheden op verschillende wijze betrokken bij het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.

Meer informatie

  • Raadgever Overeenkomsten (VNG): Niet de raad maar het college is bevoegd om te besluiten een overeenkomst aan te gaan. In deze raadgever wordt uitgelegd welke instrumenten de raad tot zijn beschikking heeft om hier toch invloed op uit te oefenen.

  • Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet (VNG, 2020) (pdf, 578 kB): Deze handreiking behandelt met specifieke aandacht voor de gemeentelijke praktijk een aantal onderwerpen die voor het sluiten van een overeenkomst om een goede afweging vragen.

  • Handreiking contractbeheer en contractmanagement (VNG, 2014) (pdf, 1,5 MB): Deze handreiking bevat informatie voor gemeenten die een begin willen maken met contractbeheer of contractmanagement of bij de invoering daarvan problemen ondervinden en op zoek zijn naar praktische tips.

  • Van Contact naar Contract (VNG, 2013) (pdf, 1,2 MB): Deze handreiking gaat uitgebreid in op de bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht.

  • Handreiking Overheidsopdracht en subsidie (VNG, 2013) (pdf, 934 kB): In deze handreiking wordt aan de hand van een bondig juridisch kader en enkele praktijkvoorbeelden duidelijk wanneer er sprake is van een subsidie wat de reikwijdte is van het begrip ‘overheidsopdracht’.

  • VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden (VNG): Als een gemeente een overeenkomst sluit kan zij algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Voor leveringen en diensten heeft de VNG een model opgesteld. Voor ICT-overeenkomsten zijn dat de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). 

  • Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 

Jurisprudentie

  • VNG Jurisprudentie Databank: In deze databank vindt u een grote hoeveelheid uitspraken over overeenkomsten waarbij de gemeente contractspartij is.

Veelgestelde vragen

U vindt hier een overzicht van de veelgestelde vragen over overeenkomsten

Zie ook

  • Het onderwerp Overeenkomsten voor nieuws en overige informatie rond overeenkomsten