Gemeenten sluiten op allerlei gebieden overeenkomsten. De gemeente is een bijzondere contractspartner. De contractsvrijheid van de gemeente wordt namelijk begrensd doordat zij een overheidsinstantie is met de daarbij behorende publiekrechtelijke normen en regels. Zo is allereerst van belang of de gemeente in voorkomende gevallen de privaatrechtelijke weg mag bewandelen door gebruik te maken van een overeenkomst voor de behartiging van haar taken (doorkruisingsleer). De publiekrechtelijke normen en regels spelen verder ook bij de uitvoering van de overeenkomst een belangrijke rol.

Ook de wijze waarop de gemeente is georganiseerd maakt haar tot een bijzondere contractspartij. Naar buiten toe wordt de gemeente als één geheel gezien, maar intern zijn de bestuursorganen van de gemeente met elk hun eigen bevoegdheden op verschillende wijze betrokken bij het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.