Op een goede manier inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. Om hen daarbij te ondersteunen is het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten beschikbaar. 

Het VNG Model AIv voldoet aan de regels in de Aanbestedingswet, waaronder de proportionaliteitseisen. Belangrijk is dat het VNG Model AIv rekening houdt met de belangen van gemeenten en opdrachtnemers. Minder vragen en onderhandelingen leiden voor beide partijen tot lastenverlichting.

Toelichting

Bij het VNG Model AIv zit  een toelichting. De toelichting dient als handreiking voor gemeentejuristen en inkopers om het VNG Model AIv toe te passen bij de inkoop van leveringen en diensten.

Gaat u het model gebruiken? Laat het ons weten! Geef het door aan info@vng.nl

  1. Model Algemene Inkoopvoorwaarden (PDF)
  2. Model (invulbaar, Word-versie)
  3. Addendum (invulbaar, Word-versie)
  4. Aansprakelijkheid
  5. Veelgestelde vragen: Aanbesteden/Model Algemene Inkoopvoorwaarden

Het VNG Model AIv is minder geschikt voor ICT-opdrachten, gebruik voor dit soort opdrachten de GIBIT: