Gemeenten werken op verschillende manieren samen met private partijen. Dat kan bijvoorbeeld door een overeenkomst te sluiten met private partijen.

De private partij kan een particulier, een bedrijf of andere organisatie zijn. Voorwaarde hierbij is wel dat het bedrijf of de organisatie rechtspersoonlijkheid hebben, dat wil zeggen dat zij net als een particulier zelfstandig rechtshandelingen kunnen verrichten. Hebben zij geen rechtspersoonlijkheid, dan moet een natuurlijk persoon – bijvoorbeeld de directeur van het bedrijf – de overeenkomst sluiten en is deze persoon ook zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

Een andere vorm van samenwerking is het deelnemen van gemeenten in privaatrechtelijke rechtspersonen. Als bijvoorbeeld een wethouder zitting neemt in het bestuur van een stichting, dan spreekt men over deelnemen in de privaatrechtelijke rechtspersoon. De gemeente heeft dan zeggenschap binnen de rechtspersoon en kan op deze manier – in samenwerking met de andere bestuursleden – bepaalde doelen bereiken.

Meer informatie

Wetsartikelen