De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap (ook wel personenvennootschappen genoemd) zijn geen privaatrechtelijke rechtspersonen. Dat wil zeggen dat zij niet als zelfstandige entiteiten aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen, maar dat de maten of vennoten dat doen.

Toekomstige situatie

Er is een wet in voorbereiding die aan deze personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid met beperkte rechtsbevoegdheid toekent. Daarmee worden de personenvennootschappen in juridisch opzicht vergelijkbaar met de zogeheten informele vereniging.

Meer informatie