Onder grondzaken vallen onderwerpen die gerelateerd zijn aan de juridische aspecten van grondeigendom en andere zakelijke rechten. Daarbij gaat het vaak om onderwerpen waarbij de gemeente grondeigenaar is.

Aan bod komen verschillende onderwerpen zoals de eigendom van netwerken, erfdienstbaarheden en verkrijging en verlies van grond door gemeenten als gevolg van verjaring.