Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak (het dienende erf) is bezwaard ten behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf), zoals een recht van overpad of een recht op vrij uitzicht. Het recht op vrij uitzicht kan een gemeente bijvoorbeeld in de weg staan om haar grond te (laten) bebouwen.

Bij erfdienstbaarheden gaat het vaak om aangrenzende erven, maar dat hoeft niet. Wel moet er enig verband zijn tussen het dienende en heersende erf. Denk bijvoorbeeld aan een erfdienstbaarheid in de vorm van een verbod voor een fabriek om gassen in de lucht uit te stoten die voor een verderop gelegen erf speciaal nadelig zijn.

Ontstaan en beƫindiging

Een erfdienstbaarheid moet worden gevestigd en ontstaat door inschrijving van een notariĆ«le akte in de openbare registers. Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan door verjaring. Zo wordt nog wel eens een door verjaring ontstaan recht van overpad over gemeentegrond geclaimd. 

Een erfdienstbaarheid gaat mee over met de eigendom van het erf (zakelijke werking). Een erfdienstbaarheid eindigt door opheffing door de rechter, afstand, vermenging of verjaring.

Jurisprudentie

Wetsartikelen