Het dashboard moet het fundament versterken voor huisvestingskeuzes en vastgoedsturing, zowel vanuit het perspectief van opdrachtgevende beleidsdirecties, van de opdrachtnemende afdeling Vastgoed, als van gebiedsregisseurs en netwerkers uit de Rotterdamse gebieden. Daarvoor worden in het dashboard relevante gegevens uit beschikbare gegevensbronnen samengebracht en vertaald naar toegankelijke beleids- en sturingsinformatie.  

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Projectbeschrijving

In Nederland is er nog steeds sprake van een krapte op de woningmarkt en er zullen in de toekomst duizenden woningen bijgebouwd gaan worden. Daarbij spelen er verschillende herstructureringsopgaves in de steden en dorpen. De aantrekkelijkheid van een gemeente wordt in hoge mate bepaald door de voorzieningen in de buurt. Inzicht in deze voorzieningen, maakt het mogelijk om hierin te sturen.  

Kwaliteit, kwantiteit en spreiding zijn belangrijke aspecten, die bepalen welke bijdrage voorzieningen hebben aan het sociaal maatschappelijk functioneren van buurten, wijken en steden. Door inzicht hierin, kan er gestuurd worden op het vergroten van dit functioneren.  

Het dashboard biedt de mogelijkheid om stedelijk, per gebied en per beleidsdomein het aanbod aan voorzieningen en/of de (maatschappelijke) vastgoedportefeuille te bekijken. In het dashboard kan worden ingezoomd en uitgezoomd (stedelijk; gebied; beleidsdomein; object) en kan worden gesorteerd op specifieke sturingsinformatie. Kaartbeelden maken inzichtelijk hoe het bestaande aanbod is verdeeld over de stad.

Het dashboard is gebouwd op basis van data en datastructuren, die landelijk gebruik worden. De impact van voorzieningen houdt niet op bij de gemeentegrens: Ook buurgemeenten zouden toegang kunnen hebben tot het dashboard voorzieningen en/of hun eigen dashboard hebben. Wanneer meerdere gemeenten een dergelijk instrument zouden hebben, ontstaan mogelijkheden om data met elkaar te vergelijken.  

Op dit moment is het dashboard in gebruik bij de interne organisatie. De verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven dat in de verdere doorontwikkeling van het dashboard een publiekversie een van de opgaves is. Het dashboard draagt niet direct bij aan een hoger sociaal-maatschappelijk welzijn of menselijke behoeften, maar indirect natuurlijk wel: Het dashboard is een van de middelen om beter strategisch te sturen op de ontwikkeling van de stad in het algemeen en van de voorzieningen in het bijzonder. Door goed te weten wat het aanbod is aan voorzieningen en dit te koppelen aan de vraagontwikkeling, wordt bijgedragen aan het welzijn en geluk van de Rotterdammer.

Het dashboard maakt gebruik van data, die voor alle gemeenten in Nederland voorhanden zijn: BAG en de WOZ-data. Deze data is “verrijkt” met de data van het bedrijvenregister (Kamer van Koophandel) en het eigen Vastgoed Beheer Management Systeem. Het dashboard zelf is gebouwd met SAS Viya, een computerplatform dat alle soorten analytics -vragen verwerkt en tegelijkertijd de vertrouwde SAS-omgeving naar de cloud brengt. In principe zou het zelfs mogelijk zijn om de BAG en WOZ-data van een andere gemeente in het dashboard te laden, aangezien beide databronnen op een uniforme manier zijn opgebouwd.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.