Atlas is een geografisch informatie systeem (GIS viewer) voor zowel collega's binnen de gemeente Purmerend als inwoners en andere geïnteresseerden. Met behulp van Atlas wordt informatie met een geografische component op een kaart getoond met als doel collega's in het maatschappelijk en ruimtelijk domein te ondersteunen bij hun vraagstukken en werkzaamheden.

Jaartal

2024

Gemeente

Het doel is tevens om inwoners een gelijke informatiepositie te geven doordat ze toegang hebben tot dezelfde kaarten en data.

Succesvol    

Atlas bevat kaartlagen met data die ontsloten zijn op basis van de informatiebehoefte van de collega’s. Door een goede inventarisatie van de informatiebehoefte voldoen de kaartlagen aan de wensen van de eindgebruikers. Atlas is echt een hulpmiddel om het werk gemakkelijker en inzichtelijk te maken en het snel schakelen.  
Zoals bij het verzoek vanuit het Maatschappelijk Domein om bij beoordelingen vanuit de woonzorgopgave de maatschappelijke voorzieningen in een buurt snel en makkelijk te kunnen inzien.  
Bestaande kaartlagen zijn aangepast en nieuwe kaartlagen zijn gepubliceerd zodat de collega’s van het MD in het gesprek met corporaties en zorgaanbieders deze informatie konden gebruiken.  
Vervolgens kunnen deze kaartlagen ook gebruikt worden door collega’s van het Ruimtelijk Domein voor het beoordelen van andere binnenstedelijke ontwikkelingen.  
Zo kan een kaartlaag die op verzoek van de ene collega wordt gepubliceerd, ook door een andere collega goed gebruikt worden.

Waardevol  

Atlas wordt door de hele organisatie gebruikt. Bijvoorbeeld door BOA's buiten op hun mobile device, beleidsmakers op het gemeentehuis, collega's in de groenvoorziening en wethouders aan de programmeertafels.  
Binnen de gemeente wordt Atlas dagelijks ingezet. Positieve feedback terug en bij wensen kan er snel geschakeld worden en doorontwikkelen.  
Zoals de ontwikkeling op het gebied van toegankelijkheid waarbij symbolen ingezet worden voor het verbeteren van de leesbaarheid voor mensen die kleurenblind zijn.  
Het gebruik van Atlas is gemakkelijk. Dat geldt niet alleen voor de collega's, ook de inwoners en bedrijven kijken naar dezelfde Atlas.  
Hierdoor staat iedereen op dezelfde informatiepositie en is een gesprek over wat er te zien is in de stad een stuk gemakkelijker geworden.

Herbruikbaar   

Atlas is te downloaden via Gitlab. Het voldoet aan de eisen van Haven en Common Ground.  
Daarnaast is alles gedocumenteerd van installatie tot de gebruikershandleiding. Iedereen kan Atlas downloaden en direct dezelfde dag inzetten in de organisatie.  
Er zijn al diverse gemeentes die gebruik maken van Atlas zoals Utrecht, de SED organisatie en Zutphen. Binnen de gemeente Purmerend wordt het gebruik van Atlas gepromoot o.a. door berichtgeving op het intranet en presentaties bij verschillende teams.

Winnen   

Atlas voldoet aan de basisvereisten van een GIS pakket maar kan nog veel meer. Het voldoet aan de eisen voor Common Ground en Haven. Binnen de Atlas Community wordt snel doorontwikkeld. Als gemeente heb je zelf de regie en kan je het product inzetten daar waar nodig is. Gemeente Purmerend gebruikt het intern én voor inwoners/bedrijven. Gemeente Utrecht gebruikt het alleen op de website. Een enthousiast team, meerdere gemeentes en de ontwikkeling partner Delta10 werken aan de continue ontwikkeling van Atlas. Purmerend wil Atlas en hun kennis nu graag delen én zijn op zoek naar nog meer enthousiaste gemeentes om de Community uit te breiden.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.