De Gemeente Den Haag en HiiL onderzochten in 2020 wat voor inwoners de meest voorkomende conflicten zijn die vrede en recht nodig hebben. Burenruzies springen eruit. Ze komen veel voor en worden relatief vaak niet opgelost.
Dit was reden voor de Gemeente Den Haag om HiiL te vragen belanghebbenden bij elkaar te brengen om samen met hen een oplossing te bedenken voor de grote hoeveelheid burenconflicten in de stad.

Jaartal

2022

Gemeente

Burenconflicten zijn in Den Haag de meest voorkomende conflicten en hebben bovendien een grote impact op mensen. Verschillende veldonderzoeken wijzen uit dat Den Haag zo’n 15.000 serieuze burenproblemen heeft per jaar.
Dit zijn er aanzienlijk meer dan het aantal dat nu binnenkomt bij het meldpunt woonoverlast, wordt behandeld door Buurtbemiddeling of wordt voorgelegd aan de Wijkrechter.
Uit de Justice Needs Survey in Den Haag blijkt ook dat maar 39% van burenproblemen worden opgelost. Met andere woorden; burenproblemen komen vaak voor, worden niet makkelijk opgelost en hebben een relatief grote negatieve impact op de mensen die ze ervaren.

De buurtvredevoorziening-organisatie kent twee ingrediënten:
1) Een uitbreiding en versterking van bestaande organisaties die buurtafspraken, bemiddeling en oplossing uitvoeren en in de praktijk brengen.
2) Een centrale regieorganisatie die:
a) preventieve ‘buurtafspraken’ ontwikkelt - die het zelfoplossend vermogen van mensen versterken
b) behandelmodellen verbetert - die zorgen voor effectieve behandeling van problemen die mensen niet zelf aan kunnen
c) de resultaten monitort en daarmee stuurt en ondersteunt op verbetering van werkzaamheid.