Er zijn hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: psychische klachten, verstandelijk beperkt, verslaafd e.d. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Daderschap en slachtofferschap kunnen door elkaar lopen. Met oog op goede ondersteuning en zorg én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. In 2025 moet iedere regio een integrale aanpak hebben om kwetsbare inwoners en hun gezinnen de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. Lees meer: De landelijke agenda zorg en veiligheid: perspectief 2025

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Een kleine groep inwoners wordt onvoldoende geholpen waardoor zowel zij áls de samenleving problemen en overlast hebben. Dat moet en kan beter. Daarom zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen geholpen kan worden, op zijn of haar manier. Daarmee voorkomen we erger en houden we de samenleving veilig.

Animatie Samenwerking Zorg + Veiligheid

Bekijk onze animatie over de persoonsgerichte aanpak en de daarvoor benodigde samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Video Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

AVE maakt een uniforme aanpak van sociale incidenten bij complexe problematiek mogelijk. Het is een duidelijke structuur waarin betrokken organisaties en gemeenten helderheid krijgen over wie doet wat en wie de regie heeft. 

Infographics Zorg en Veiligheid

Deze infographics worden aan de hand van de ervaringen in de regio’s periodiek aangevuld. De meest actuele versie is op deze landingspagina te vinden.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Verbinding Zorg en Veiligheid

1517 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 1 maart 2024 om 13:30

Hoe staat het met de cijfers op het gebied van zorg en veiligheid van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.