Er zijn hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: psychische klachten, verstandelijk beperkt, verslaafd e.d. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Daderschap en slachtofferschap kunnen door elkaar lopen. Met oog op goede ondersteuning en zorg én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. In 2025 moet iedere regio een integrale aanpak hebben om kwetsbare inwoners en hun gezinnen de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. Lees meer: De landelijke agenda zorg en veiligheid: perspectief 2025

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Een kleine groep inwoners wordt onvoldoende geholpen waardoor zowel zij áls de samenleving problemen en overlast hebben. Dat moet en kan beter. Daarom zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen geholpen kan worden, op zijn of haar manier. Daarmee voorkomen we erger en houden we de samenleving veilig.

Animatie Samenwerking Zorg + Veiligheid

Bekijk onze animatie over de persoonsgerichte aanpak en de daarvoor benodigde samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Video Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

AVE maakt een uniforme aanpak van sociale incidenten bij complexe problematiek mogelijk. Het is een duidelijke structuur waarin betrokken organisaties en gemeenten helderheid krijgen over wie doet wat en wie de regie heeft. 

Regiopilots Zorg + Veiligheid

De regiopilots zijn experimenten die tot doel hebben om in drie regio’s te komen tot een regionale bestuurlijke samenwerking 'zorg en veiligheid'.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Verbinding Zorg en Veiligheid

1598 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 7 juli 2021 om 10:27

Opleiding Zorg en Veiligheid

De VNG lanceert een unieke opleiding 'Zorg en Veiligheid'. In het najaar bieden we deze opleiding 4 keer aan, u kunt u nu aanmelden!

Handelingsbank Zorg en Veiligheid

Een digitale bank met handelingsopties, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak voorkomen rondom mensen met verward gedrag. 

Hoe staat het met de cijfers op het gebied van zorg en veiligheid van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

De zorg voor zwakkeren ligt voor een groot deel bij gemeenten: zij hebben met de uitvoering van het beleid voor maatschappelijke ondersteuning invloed op het welzijn van burgers. Ze zorgen voor een veilige leefomgeving en gelijke kansen om mee te doen met de samenleving. Daarmee dragen ze met name bij aan bij Global Goal 11: steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.