Gemeenten hebben een rol bij de terugkeer en opvang van ex-gedetineerden, in dit dossier meer over de nazorg en financiering.

Zie voor de informatievoorziening rond ex-gedetineerden het onderwerp Openbare ordebevoegdheden.

Nieuws

Samenwerkingsmodel Nazorg

Het samenwerkingsmodel bij de nazorg van ex-gedetineerder richt zich primair op het op orde krijgen van de relevante basisvoorzieningen voor volwassen (ex-) gedetineerde burgers die vanuit een Penitentiaire Inrichting (PI) in Nederland terugkeren naar de gemeente van hervestiging.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

Maandelijkse VNG-nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in de verbinding van de domeinen Zorg en Veiligheid.