De gezamenlijke maatschappelijke opgave van de DJI, gemeenten en reclassering is om samen te werken aan een succesvolle re-integratie van justitiabelen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op terugkeer naar de maatschappij. Dat gebeurt door vroegtijdig (bij aanvang en tijdens de vrijheidsbeneming, en als het kan al daarvoor) onze inzet te bundelen en door politie, OM en de zorg erbij te betrekken. In onze aanpak is er altijd oog voor de belangen van slachtoffers, nabestaanden en de samenleving. Belangrijke criteria voor een succesvolle re-integratie in de samenleving zijn: werk en inkomen, woonruimte, ID-bewijs, schulden, zorg, en sociaal netwerk. Lees verder

Zie voor de informatievoorziening rond ex-gedetineerden het onderwerp Openbare ordebevoegdheden.

Samenwerkingsmodel Nazorg

Het samenwerkingsmodel bij de nazorg van ex-gedetineerder richt zich primair op het op orde krijgen van de relevante basisvoorzieningen voor volwassen (ex-) gedetineerde burgers die vanuit een Penitentiaire Inrichting (PI) in Nederland terugkeren naar de gemeente van hervestiging.

Publicaties & Brieven

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

Maandelijkse VNG-nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in de verbinding van de domeinen Zorg en Veiligheid.