Organisatie

Dienst Justitiële Inrichtingen

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2021

Deze handreiking is een uitwerking van het juridische kader voor gegevensuitwisseling indien er sprake is van een reëel risico dat een gedetineerde (opnieuw) een ernstig gewelds- of zedendelict zal plegen. Het betreft praktische handvatten voor de casemanagers van de penitentiaire inrichtingen en de gemeentelijke gemandateerde. De handreiking wil zo eventuele onduidelijkheden over de nieuwe juridische mogelijkheden wegnemen en een beter handelingsperspectief bieden. 

De handreiking beschrijft de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling met ingang van 1 juli 2021, de datum van inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen. DJI en de gemeenten kunnen in interne werkinstructies een nadere uitwerking geven over hoe zij omgaan met persoonsgegevens binnen hun organisaties. Deze handreiking beschrijft alleen de praktische kaders voor gegevensuitwisseling tussen de partijen.