Ledenbrief nummer

Lbr. 21/059

Aanleiding

Deze ledenbrief bevat twee onderwerpen. Op 1 juli jl. is de Wet straffen en beschermen (Wet SenB) in werking getreden. Deze brief biedt een overzicht van de gevolgen van die wet voor gemeenten, die vooral betrekking hebben op informatieverstrekking en gegevensdeling. We verwijzen daarbij naar concrete handreikingen.

Het tweede onderwerp is de Wet verplichte ggz (Wvggz). Voor de Wvggz is het noodzakelijk om te kunnen communiceren via beveiligde interoperabele mail. Daarnaast vragen we aandacht voor de verwerkersovereenkomst Wvggz die niet door alle gemeenten is ondertekend.

Deze onderwerpen maken deel uit van de ontwikkelingen in de samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Doel is om de (kwetsbare) inwoner te helpen en daarmee een positief maatschappelijk en financieel effect te bereiken: een betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen. De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid heeft hiertoe een gezamenlijke agenda opgesteld: perspectief 2025