Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2021

Gegevensuitwisseling over detentie en re-integratie is voor de PI, de gemeente en de reclassering cruciaal om hun wettelijke taken ten aanzien van de ondersteuning van gedetineerden goed te kunnen uitvoeren.

Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling per 1 juli 2021 in de samenwerking tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), gemeenten en de reclassering, die in lijn is met wet- en regelgeving. De handreiking beperkt zich tot de uitwisseling in het reguliere reintegratietraject. De kern hiervan is dat het werken met toestemming van de gedetineerde, zoals geïntroduceerd in mei 2019, niet meer nodig is voor afstemming van het een detentie- en reintegratieplan (D&R-plan). Andere vormen van gegevensuitwisseling (bijv. in het kader van de Bestuurlijke Informatie Justitiabelen of art. 18b Wet straffen en beschermen) vallen hier dus buiten.