Organisatie

Ministerie van JenV

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2021

Hoe zorgt u ervoor dat personen die een gevangenisstraf moeten uitzitten zo goed mogelijk terugkeren in de samenleving? Deze handreiking geeft daarvoor handvatten aan medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de reclassering en de gemeenten. Zij spelen samen een sleutelrol in het re-integratieproces. Samen willen zij voorkomen dat (ex-)gedetineerde inwoners na detentie in herhaling vallen door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de terugkeer naar de samenleving. Deze maatschappelijke opgave hebben zij op 1 juli 2019 vastgelegd in het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie'.