Een klein deel van de Nederlandse bevolking heeft zulke complexe problemen dat intensieve aandacht nodig is van professionals uit de werelden van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Het gaat om kwetsbare mensen om wie je je zorgen maakt en die in meer of mindere mate een gevaar vormen voor zichzelf en voor de maatschappij.

Niet alle mensen uit deze groep krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Mensen vallen hierdoor tussen de wal en het schip. Met alle gevolgen van dien, zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving en de samenleving.

Samen tot oplossingen komen

Omslag Preview publicatie Vangnet voor Victor

Om mensen met complexe problemen beter te kunnen helpen is het belangrijk dat zorg en veiligheid nauwer samenwerken en begrip krijgen voor elkaars positie en werkwijze. De behoefte aan maatwerk vraagt om creativiteit en buiten de lijntjes willen en durven kleuren. Niet alleen door professionals, maar ook door bestuurders en beleidsmakers.

Met ‘Vangnet voor Victor’ willen we een bijdrage leveren aan een betere samenwerking tussen zorg en veiligheid. Dit boek geeft inzicht in de dilemma’s, logica’s en denkbeelden van beide werelden, We hopen dat dit zorg en veiligheid helpt om samen tot meer passende oplossingen te komen. Uiteraard met behoud van autonomie en eigen kracht.

Voor wie is dit boek?

Dit boek is vooral bedoeld voor bestuurders, directeuren, managers, leidinggevenden, strategen en beleidsmakers. Het geeft handvatten om de randvoorwaarden te realiseren voor meer verbinding tussen zorg en veiligheid, zodat uitvoerend professionals op het snijvlak van zorg en veiligheid (nog) meer maatwerk kunnen leveren. Daarnaast is het interessant voor iedereen die werkzaam is op het terrein van zorg en veiligheid of op een andere manier te maken heeft met mensen met complexe problemen.

We hopen dat dit boek u inspireert en wensen u veel leesplezier!