In de Zorg- en Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Door de decentralisaties in het sociaal domein is het mogelijk meer samenhang tussen de ketens te organiseren en de gezamenlijke activiteiten beter aan te laten sluiten op de lokale behoefte. Zie ook:

Ons standpunt

De VNG wil dat de Zorg- en Veiligheidhuizen zich verder ontwikkelen tot een hoogwaardige tweedelijnsvoorziening die goed samenwerkt met onder andere sociale wijkteams en de ZSM-tafels van het OM.

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2013 de regierol over de Zorg- en Veiligheidshuizen. Juist bij de aanpak van complexe problematiek, waarbij, naast (in veel gevallen) strafrechtelijke feiten een rol spelen, ook (meerdere vormen van) zorgproblematiek aan de orde is, is de regisserende rol van de gemeente zeer relevant.

Veiligheidshuizen.nl

De Zorg- en Veiligheidshuizen hebben een gezamenlijke website. Hier vindt u publicaties, achtergronden, nieuws, een agenda en de nieuwsbrief.

In de afgelopen jaren is gebleken dat het bereik van het Nationaal Hitteplan verbeterd kan worden door een lokaal hitteplan op te stellen. Lokale hitteplannen bereiken mensen die gezondheidsrisico’s ondervinden bij hitte maar buiten het bereik van langdurige zorg vallen...

Interviews over Zorg en Veiligheid

Reeks van interviews met o.a. managers en coördinatoren van Zorg- en Veiligheidshuizen

Publicaties & Brieven

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

Maandelijkse VNG-nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in de verbinding van de domeinen Zorg en Veiligheid.