In de Zorg- en Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Door de decentralisaties in het sociaal domein is het mogelijk meer samenhang tussen de ketens te organiseren en de gezamenlijke activiteiten beter aan te laten sluiten op de lokale behoefte. 

Ons standpunt

De VNG wil dat de Zorg- en Veiligheidhuizen zich verder ontwikkelen tot een hoogwaardige tweedelijnsvoorziening die goed samenwerkt met onder andere sociale wijkteams en de ZSM-tafels van het OM.

Lees ons position paper Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet (pdf, 660 kB)

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2013 de regierol over de Zorg- en Veiligheidshuizen. Juist bij de aanpak van complexe problematiek, waarbij, naast (in veel gevallen) strafrechtelijke feiten een rol spelen, ook (meerdere vormen van) zorgproblematiek aan de orde is, is de regisserende rol van de gemeente zeer relevant. Zie ook ons position paper hierboven.

Veiligheidshuizen.nl

De Zorg- en Veiligheidshuizen hebben een gezamenlijke website. Hier vindt u publicaties, achtergronden, nieuws, een agenda en de nieuwsbrief.

Interviews over Zorg en Veiligheid

Reeks van interviews met o.a. managers en coördinatoren van Zorg- en Veiligheidshuizen

Publicaties & Brieven

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

Maandelijkse VNG-nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in de verbinding van de domeinen Zorg en Veiligheid.

Meld u aan voor de nieuwsbrief