Geachte dames en heren,

Op 7 december debatteert u met minister Grapperhaus over de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS). Namens de VNG en de Regioburgemeesters is in maart van dit jaar input gegeven op dit wetsvoorstel, zie de bijlage. Het stuk beschrijft nog steeds de huidige stand van zaken.