Pagina over kwesties betreffende informatievoorziening en digitalisering die specifiek spelen in het sociaal domein (vooral binnen de  jeugdhulp en de Wmo). Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt op dit gebied gemeenten en zorgaanbieders (zie hieronder).

Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams)

De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken. De VNG is blij dat er met de Wams een wet komt die dat gaat regelen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Lees meer 

Privacy sociaal domein

Wie bij de gemeente aanklopt voor zorg, moet er op kunnen vertrouwen dat de privacy van zijn gegevens bewaard blijft. Vooral als die informatie gedeeld wordt met andere organisaties binnen de keten, zoals professionele zorgverleners.

Lees meer op de pagina's over privacy in het sociaal domein

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Gemeenten en aanbieders willen samen de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein beperken. Dit kan door de administratieve afhandeling van zorg en jeugdhulp te standaardiseren. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij het standaardiseren van deze processen met advies en producten.

Waar staat je gemeente

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & Brieven