Pagina over kwesties m.b.t. informatievoorziening en digitalisering die specifiek spelen in het sociaal domein (vooral binnen jeugdhulp en de Wmo). Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt op dit gebied gemeenten en zorgaanbieders (zie hieronder).

Privacy sociaal domein

Wie bij de gemeente aanklopt voor zorg, moet er op kunnen vertrouwen dat de privacy van zijn gegevens bewaard blijft. Vooral als die informatie gedeeld wordt met andere organisaties binnen de keten, zoals professionele zorgverleners.

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Gemeenten en aanbieders willen samen de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein beperken. Dit kan door de administratieve afhandeling van zorg en jeugdhulp te standaardiseren. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij het standaardiseren van deze processen met advies en producten.

Waar staat je gemeente

Publicaties & Brieven