Wijk-GGD’ers werken intensief samen met buurtbewoners en partners uit het sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein. Zoals de politie, (acute) ggz, maatschappelijk werk, huisarts en gemeente. In dat samenwerken is het belangrijk om het risico op inbreuk van privacy zo klein mogelijk te maken.

Handreiking voor beleidsmedewerkers, projectmanagers en juristen

De Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD'er (pdf, 1,1 MB) biedt gemeenten concrete handvatten hoe ze de privacy en gegevensdeling voor de wijk-GGD’er kunnen organiseren. De handreiking is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectmanagers en juristen die tot taak hebben om de werkwijze van de wijk-GGD’er goed in te richten.

Meer informatie

CCV-dossier Wijk-GGD'er