Organisatie

Platform Sociaal Domein

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

Deze gids richt zich op de inrichting van gegevensuitwisseling bij samenwerking tussen verschillende instanties in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. Met als doel dat partijen samen complexe problemen aan kunnen pakken en de informatie kunnen delen die daarvoor nodig is, binnen de grenzen van privacywetgeving. De doelgroep zijn voornamelijk beleidsadviseurs, juristen en privacy-officers van betrokken organisaties in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. Het boekje gaat in op eisen aan de inhoudelijke onderbouwing van:

  • de noodzaak tot samenwerking

  • de juridische rechtmatigheid van gegevensuitwisseling

  • hoe invulling gegeven kan worden aan de zorgvuldigheidsbeginselen van privacywetgeving, en praktische handvatten voor de uitvoering om met respect voor de inwoner gegevens te delen