Logo Samenwerkingsplatform Sociaal domein

De overheid wil en moet het beter gaan doen in het sociaal domein: een goede overheid zorgt het beste voor de meest kwetsbare inwoners. Eén samenhangende aanpak, gericht op de vraag en de behoeften en mogelijkheden van inwoners vereist een andere manier van samenwerken en organiseren bij het rijk, gemeenten en samenwerkingspartners. 

Het Platform Sociaal Domein brengt meer rust, overzicht en continuïteit om de samenwerking tussen rijk, gemeenten en samenwerkingspartners te bevorderen. Zo wordt de lokale overheid versterkt en de uitvoeringskracht van gemeenten naar een nog hoger plan gebracht.
Wanneer overheden hun krachten bundelen en versnippering van beleid voorkomen,
kunnen zij beter antwoord geven op complexe vraagstukken. 

Over het Platform sociaal domein

Op het Platform Sociaal Domein vinden gemeenten, het rijk en de samenwerkingspartners elkaar en gemeenten kunnen hun kennis uit de dagelijkse praktijk delen. Eén plek, waar de on- en de offline wereld met elkaar verbonden worden en waar alles over het sociaal domein is te vinden. Een team van regioadviseurs vormt de vaste kern van het platform. Lees meer over het Platform sociaal domein

Bekijk ook de animatie hiernaast. Heeft u vragen of bent u op zoek naar informatie? Mail naar infosamenwerkingsplatformsd@vng.nl

Uitgelicht: Integraal Zorgakkoord

Op 16 september 2022 ondertekende ook de VNG het Integraal Zorg Akkoord (IZA). We onderschrijven de gedachte achter het IZA dat inwoners gebaat zijn bij een steviger inzet op preventie van ongezondheid met een nadrukkelijkere rol voor het sociaal domein, in samenwerking met de zorg.

Lees meer over de betekenis van het IZA voor gemeenten

Thema’s en programma’s

Het Platform Sociaal Domein biedt overzicht, kennis en advies. Onder andere door thema’s en programma’s binnen het sociaal domein te verbinden, om zo de uitvoeringskracht van gemeenten verder te verbeteren.

Bekijk het overzicht van deze programma's

VNG-fora

Binnen het sociaal domein bestaan enkele interactieve VNG-fora. Deze kennis- en discussieplatforms faciliteren de interactie tussen gemeenteambtenaren over specifieke onderwerpen. Hier kunt u online gesprekken voeren, vragen stellen, snelle peilingen uitzetten of documenten delen. Neemt u nog niet deel aan een van de fora, meld u dan aan en klik de voor u relevante fora aan.

Ondersteuning voor gemeenten: Regio-adviseurs

Regioadviseurs zijn voor gemeenten de kern en het vaste aanspreekpunt vanuit het Platform Sociaal Domein. Lees meer over de regio-adviseurs

Succesvolle voorbeelden

Er zijn tal van succesvolle voorbeelden uit de praktijk van het sociaal domein. In onze databank met praktijkvoorbeelden kunt u in de linkerkolom 1 of meer onderwerpen kiezen waarvan u de voorbeelden wilt bekijken. Kijk of er inspirerende voorbeelden zijn die ook in uw gemeente kunnen worden toegepast of die leiden tot nieuwe wegen in de uitvoering van uw taken.

Ga naar de Databank praktijkvoorbeelden

Publicaties & Brieven