Beste Kamerleden, 

Hierbij bieden Divosa en VNG u de vernieuwde propositie “De waarde van het sociaal domein” aan. Vrijdag hebben we deze ook aan de informateur opgestuurd. Hierin werken wij onze visie uit om te komen tot een gezonde samenleving waarin iedereen beschikt over voldoende inkomen en huisvesting, meedoet naar vermogen en inwoners weer vertrouwen hebben in de overheid. 

De propositie is langs drie grote thema’s ingericht die nauw met elkaar samenhangen: 

  1. bestaanszekerheid bieden, 
  2. kansengelijkheid vergroten en 
  3. gezond samenleven versterken.