'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein' is een gids voor het uitwisselen van gegevens tussen diverse samenwerkende instanties. Deze helpt u bij het antwoord op de vraag hoe u samen complexe problemen kan aanpakken door informatie te delen, binnen de grenzen van privacyregels.

Doelgroep van de publicatie

Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein (pdf, 1,5 MB) richt zich vooral op beleidsadviseurs, juristen en privacy-officers. De publicatie laat zien dat elke stap cruciaal is om tot een werkwijze te komen waarin rechtmatigheid, zorgvuldigheid en respectvolle omgang met de inwoner is gewaarborgd.

Kernvragen

Het draait in 'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein' om 4 kernvragen:

  • Welke maatschappelijke opgave noodzaakt tot samenwerking, en welke samenwerkingsstructuren zijn er voorhanden of moeten worden ingericht?
  • Hoe kom je tot een analyse van de juridische basis om gegevens te delen en tot een beschrijving hiervan? 
  • Hoe organiseer je de samenwerking zorgvuldig en uniform voor professionals? 
  • Hoe borg je zorgvuldigheid en respect in de uitvoering?