Organisatie

Platform Sociaal Domein

Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2023

Er is steeds meer aandacht voor het belang van leren en kennis toepassen om tot een betere uitvoeringspraktijk te komen. In regionale kenniswerkplaatsen binnen het zorg-, veiligheids- en sociaal domein komen praktijk (uitvoerende professionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen) en kennisinstituten samen. Wat zijn de bouwstenen om tot een succesvolle kenniswerkplaats te komen en om deze te bestendigen?

In de documentanalyse Een open deur: kenniswerkplaatsen in het sociaal domein hebben Aletta Simons, Corina Brekelmans en Rinske Wolters gezocht naar een antwoord op deze vraag.

Kenniswerkplaatsen leveren concrete producten, methoden en instrumenten op en praktijkverbetering. Samenwerking en uitbreiding van het professionele netwerk genereren kenniskapitaal en faciliteren het gezamenlijk leren. De basis van een duurzame samenwerkingsrelatie is gelijkwaardigheid van de betrokkenen.

Binnen een kenniswerkplaats zijn verschillende rollen en verantwoordelijkheden te onderscheiden. De rol die gemeentes hierbij innemen lijkt te bewegen naar steeds meer participerend. In de analyse wordt dieper ingegaan op de randvoorwaarden voor de opstart van een werkplaats en knelpunten en uitdagingen.

Als elementen die bijdragen aan het succes van een kenniswerkplaats worden genoemd:

  • Voorlopers in een organisatie betrekken, de mensen die graag innoveren
  • De werkplaats inrichten als open samenwerkingsverband 
  • Flexibiliteit vanuit de subsidieverstrekker
  • Praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek combineren zodat resultaten de weg vinden naar de praktijk en uitgevoerd wordt volgens wetenschappelijke standaarden
  • Eerdere ervaring van betrokkenen met een kenniswerkplaats
  • Het regionale karakter van de kenniswerkplaats

VNG Kennishub

Het Platform Sociaal Domein en de VNG Kennishub werken samen om de landelijke route voor kennis inzichtelijk te maken voor het sociaal domein. Dit doen zij door: 

  • kennisinstituten, partners en gemeenten te koppelen  
  • bestaande kennis te ontsluiten 
  • lacunes te agenderen