Organisatie

VNG

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2020

De Wet verplichte ggz (Wvggz) biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving, die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn er in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken. Om de samenhang tussen die meldpunten duidelijk te maken is dit  factsheet opgesteld voor iedereen die beroepsmatig met deze meldpunten te maken heeft.