Via de meldpunten niet-acute zorg, of meldpunten zorgwekkend gedrag kun je je zorgen uiten over anderen, in situaties die niet acuut zijn. Het gaat om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, bijvoorbeeld personen met verward gedrag of mensen die zorgmijdend zijn maar waarvan je vermoedt dat ze wel hulp nodig hebben. De meldpunten vormen een laagdrempelig loket zodat zorgwekkende signalen sneller worden opgepikt en de juiste zorg en ondersteuning eerder op gang komen. Alle gemeenten hebben sinds begin 2021 een lokaal of regionaal meldpunt ingericht. De meldpunten zijn aangesloten op het landelijk meldpuntzorgwekkendgedrag.nl, te bereiken via 0800-1205.

Wetsvoorstel Wams en meldpunten niet-acuut

In het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is de grondslag voor gegevensdeling voor de zogeheten meldpunten niet-acute zorg opgenomen. Wat is de stand van zaken?

Lees meer over de Wams en de meldpunten niet-acuut