Handreiking
Een handreiking over de rol van gemeenten, safehouses en klinieken bij het organiseren van herstelgerichte zorg voor burgers die kampen met een verslaving.
Handreiking
Delen van gegevens binnen het zorg- en veiligheidsdomein leidt nogal eens tot discussie en zelfs tot handelingsverlegenheid. In dit handvat voor de gegevensdeling hebben vertegenwoordigers van ketenpartners, managers Veiligheidshuizen, VNG en VenJ gezamenlijk een eenduidige interpretatie van de geldende wet- en regelgeving opgesteld. Daarnaast beschrijft het handvat de voor elke...
19 juli 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/036
Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg- én het veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen...
Overig
In de (Zorg- en) Veiligheidshuizen werken zorg, politie, OM, reclassering en gemeenten (regionaal) samen aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De mulitdisciplinaire en persoonsgerichte aanpak blijkt een belangrijke succesfactor bij het bieden van ondersteuning en het terugdringen van criminaliteit en overlast. De bestaande samenwerkingsverbanden vragen om doorontwikkeling, vandaar de Meerjarenagenda. De...