Ledenbrief nummer
Lbr. 18/036

Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg-  én het veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen.

Met de ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' willen we het gesprek op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.