Over transformatie rond/vanuit de maatschappelijke ondersteuning. Met informatie over nog lopende en recent afgeronde programma’s.

Nieuws

Zorg + Veiligheid

Het VNG-project Zorg + Veiligheid helpt gemeenten bij de opgave om mensen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen (psychische klachten, verstandelijke beperking, verslaving) goede ondersteuning en zorg te bieden.  

Regionale samenwerking gemeenten & zorgverzekeraars

In tien zorgregio’s startten in 2018 samenwerkingsprogramma’s waarbij gemeenten en zorgverzekeraars het medisch en sociaal domein met elkaar verbonden. Aan de hand van verschillende thema’s werkten zij aan het beter toegankelijk maken van de juiste zorg en ondersteuning. De VNG bood de gemeenten deskundige procesbegeleiding, Movisie onderzocht het samenwerkingsproces en schreef een rapport met de bevindingen en enkele aanbevelingen. 

Village Deals

In 11 kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) sloten b&w en de gemeenteraad een z.g. Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteunings-arrangementen in het sociaal domein, die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen. De VNG en Radar Advies ondersteunden de Village Deals en deden tussentijds verslag van de bestuurlijke lessen. Movisie deed onderzoek en presenteerde het rapport bij de slotbijeenkomst. 

Wmo 2015 in uitvoering

Wat is nodig om de ingezette vernieuwing vanuit de Wmo 2015 verder te brengen, in samenhang met het bredere sociaal domein? Hoe versnellen we de vernieuwing, samen met alle betrokken partijen? Dat was de zoektocht van een gezamenlijk ontwikkeltraject van VWS, de VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD).  

Agenda