Nieuws en informatie over transformatie rond/vanuit maatschappelijke ondersteuning, onder andere over nog lopende en (recent) afgeronde programma’s.

Zorg + Veiligheid

Het VNG-project Zorg + Veiligheid helpt gemeenten bij de opgave om mensen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen (psychische klachten, verstandelijke beperking, verslaving) goede ondersteuning en zorg te bieden.  

Publicaties & Brieven