Nieuws en informatie over transformatie rond/vanuit maatschappelijke ondersteuning, onder andere over nog lopende en (recent) afgeronde programma’s.

Zorg + Veiligheid

Het VNG-project Zorg + Veiligheid helpt gemeenten bij de opgave om mensen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen (psychische klachten, verstandelijke beperking, verslaving) goede ondersteuning en zorg te bieden.  

Zie voor meer informatie de pagina Zorg + Veiligheid

Publicaties & Brieven