Met grote belangstelling hebben wij uw REIS advies over de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen gelezen en in verschillende gremia besproken. U heeft de uitnodiging gedaan om een reactie te geven op het advies. We maken bij deze graag gebruik van de uitnodiging en u ontvangt onze reactie vanuit de VNG hierbij. Over een aantal punten willen wij graag nog met een aantal leden van uw commissie in gesprek, voordat u na de zomer uw definitief advies oplevert.