Lokaal sportbeleid schept de voorwaarden voor sporten en bewegen. Gemeenten zorgen voor planning, bouw, beheer en exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen.

Regionale sportakkoorden

Het Rijk stelt van 2019 tot en met 2021 € 30 miljoen beschikbaar voor lokale/regionale sportakkoorden.

Vraag en antwoord

Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

In de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed voor gemeenten staat de aanpak op hoofdlijnen hoe gemeenten op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken aan het CO2-arm én aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed.

Publicaties & Brieven