Lokaal sportbeleid schept de voorwaarden voor sporten en bewegen. Gemeenten zorgen voor planning, bouw, beheer en exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen.

Sportakkoord

Het nationaal sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' is verlengd tot eind 2026. Daarmee ligt er weer een stevig fundament voor gemeenten om inwoners te betrekken die minder vanzelfsprekend deelnemen aan sportieve activiteiten.

Vraag en antwoord

Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

In de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed voor gemeenten staat de aanpak op hoofdlijnen hoe gemeenten op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken aan het CO2-arm én aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed.

Publicaties & Brieven