Lokaal sportbeleid schept de voorwaarden voor sporten en bewegen. Gemeenten zorgen voor planning, bouw, beheer en exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen.

Regionale sportakkoorden

Het Rijk stelt van 2019 tot en met 2021 € 30 miljoen beschikbaar voor lokale/regionale sportakkoorden.

Nieuws

Vraag en antwoord

Praktijkvoorbeelden