Organisatie

Republiq iov VNG

Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2021

De monitor begint met een actueel overzicht van het maatschappelijk vastgoed van gemeenten. Maatschappelijk vastgoed is hierbij afgebakend als vastgoed dat gemeentelijke doelen dient. Het gaat om gebouwen in de sectoren welzijn, cultuur, onderwijs, sport en ambtelijke huisvesting. Naast het overzicht van maatschappelijk vastgoed in bezit van gemeenten is ook gekeken naar maatschappelijk vastgoed in bezit van sportverenigingen, primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Het energiegebruik van deze gebouwen is opgevraagd bij de netbeheerders, om zicht te krijgen op het feitelijk energiegebruik en de ontwikkeling van het energiegebruik (en dus de CO₂-uitstoot) in de periode 2018-2020.

Meer informatie