Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

Modelverordening onderwijshuisvesting aangepast

Over onderdelen van de Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs was onduidelijkheid over de interpretatie van sommige bepalingen. Op basis van het advies van de klankbordgroep heeft de VNG de modelverordening aangepast. Eind 2018 is de modelverordening ingrijpend aangepast.

Kwaliteit schoolgebouwen: afspraken VNG, PO-Raad en VO-raad

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Hiervoor is een betere afstemming noodzakelijk van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) met het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en moeten bindende afspraken worden gemaakt over de status van ‘renovatie’. Dat hebben de VNG, de PO-Raad en de VO-raad afgesproken.

Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Dit Kwaliteitskader Huisvesting omvat praktische kwaliteitscriteria voor scholen en gemeenten.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Onderwijshuisvesting

1065 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2020 om 15:23

Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

In de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed voor gemeenten staat de aanpak op hoofdlijnen hoe gemeenten op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken aan het CO2-arm én aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed.

Vlog Utrecht

Demian Keetelaar en Jaap van Nunen van de Utrechtse Vastgoedorganisatie vertellen met trots over de ambities en inmiddels gerealiseerde projecten voor het verduurzamen van het vastgoed van de gemeente Utrecht (ca. 330 gebouwen).

Publicaties & Brieven