Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

Modelverordening onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een verordening vast te stellen die de aanvragen voor onderwijshuisvesting regelt. Deze modelverordening van de VNG helpt gemeenten daarbij. In de modelverordening staan opties voor uw eigen lokale verordening, in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

Ga naar de modelverordening

Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Dit Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting omvat praktische kwaliteitscriteria voor scholen en gemeenten.

Lees het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting

Meest recente discussies op het VNG-forum

Onderwijshuisvesting

920 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 juli 2024 om 09:44

Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

In de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed voor gemeenten staat de aanpak op hoofdlijnen hoe gemeenten op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken aan het CO2-arm én aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed.

Lees meer over verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

Publicaties & Brieven