Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

Model Verordening onderwijshuisvesting aangepast

In de gewijzigde Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een aantal eerdere wetswijzigingen verwerkt, zoals de profielen van het VMBO en de aanpassing van de categorieën in het speciaal onderwijs. Ook zijn de nieuwe normbedragen voor onderwijshuisvesting opgenomen.

Ga naar de modelverordening

Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Dit Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting omvat praktische kwaliteitscriteria voor scholen en gemeenten.

Lees het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting

Meest recente discussies op het VNG-forum

Onderwijshuisvesting

1026 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 september 2023 om 17:29

Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

In de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed voor gemeenten staat de aanpak op hoofdlijnen hoe gemeenten op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken aan het CO2-arm én aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed.

Lees meer over verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

Vlog Utrecht

Demian Keetelaar en Jaap van Nunen van de Utrechtse Vastgoedorganisatie vertellen met trots over de ambities en inmiddels gerealiseerde projecten voor het verduurzamen van het vastgoed van de gemeente Utrecht (ca. 330 gebouwen).

Publicaties & Brieven