De PO-Raad, VO-raad en de VNG zijn teleurgesteld en ontstemd over de brief die de minister voor primair en voortgezet onderwijs aan de kamer heeft gestuurd. In de brief ontbreekt het cruciale punt dat er extra middelen voor onderwijshuisvesting nodig zijn.
De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
Een brede coalitie roept het kabinet op nu werk te maken van onderwijshuisvesting. Er is jaarlijks ten minste € 730 miljoen nodig voor de aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. De VNG ondertekende samen met 20 partners een manifest in aanloop naar het commissiedebat van 6 oktober.
Specifiek voor scholen die kampen met urgente ventilatieproblemen, maakt minister Wiersma € 140 miljoen vrij. De VNG is blij met deze maatwerkregeling, maar benadrukt dat voor de integrale aanpak van schoolgebouwen veel meer extra investeringen nodig zijn.
In Control, een publicatie voor vastgoed- en facility managers in het maatschappelijk vastgoed, laat zien hoe organisaties soms worstelen om de benodigde informatie op orde te krijgen, wat een data-steward doet, hoe u het energiegebruik monitort en hoe u drones en machine learning inzet voor gebouwinspecties.
In een ledenbrief praat de VNG u bij over gesprekken die we voeren met het ministerie van OCW en de onderwijskoepels. Deze gesprekken gaan over ventilatie in schoolgebouwen, maar ook over de bredere opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. We vragen hierbij uw aandacht voor 4 zaken.
Op 27 % van de schoollocaties voldoet de luchtkwaliteit niet aan de wettelijke norm. Daarom krijgt elk klaslokaal een CO2-meter en komt er een hulpteam dat gaat helpen de ventilatie op orde te maken. De VNG gaat daarnaast met de minister in gesprek om de verouderde schoolgebouwen duurzaam aan te pakken.
Volgende week behandelt de Kamer de onderwijsbegroting. Naast verlenging van het Nationaal Programma Onderwijs, vraagt de VNG om een snelle behandeling van de IBO Onderwijshuisvesting.
Onlangs verschenen 2 rapporten die zicht geven op het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Een van die rapporten heeft ook een verbeterde dataset opgeleverd, waarmee waarstaatjegemeente.nl is geactualiseerd. U kunt daar de gegevens van uw eigen gemeente opzoeken.
UPDATE 3 februari 2021: SUViS verlengd tot en met 30 april 2022. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober 2021 nieuwe aanvragen indienen voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS). Er is opnieuw € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen.