Nieuws
De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
Kinderen en jongeren verdienen een veilig, gezond en duurzaam schoolgebouw. Alleen met een flinke impuls kunnen gemeenten en schoolbesturen de achterstanden aanpakken om alle scholen voor 2050 te renoveren en te vernieuwen. Het gaat om € 1,2 miljard.
Het kabinet heeft vrijdag 1 juli de aanvraag voor een bijdrage aan het Innovatieprogramma onderwijshuisvesting voorwaardelijk goedgekeurd. Dat betekent dat er per 2024 € 275 miljoen beschikbaar komt uit het Nationaal Groeifonds.
Met het wetsvoorstel onderwijshuisvesting worden gemeenten verplicht een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor schoolgebouwen te maken. Een van de doelen is het geven van meerjarige zekerheid voor schoolbesturen. Gemeenten kunnen deze zekerheid alleen bieden als het rijk voldoende middelen beschikbaar stelt.
De PO-Raad, VO-raad en de VNG zijn teleurgesteld en ontstemd over de brief die de minister voor primair en voortgezet onderwijs aan de kamer heeft gestuurd. In de brief ontbreekt het cruciale punt dat er extra middelen voor onderwijshuisvesting nodig zijn.
De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
Een brede coalitie roept het kabinet op nu werk te maken van onderwijshuisvesting. Er is jaarlijks ten minste € 730 miljoen nodig voor de aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. De VNG ondertekende samen met 20 partners een manifest in aanloop naar het commissiedebat van 6 oktober.
Specifiek voor scholen die kampen met urgente ventilatieproblemen, maakt minister Wiersma € 140 miljoen vrij. De VNG is blij met deze maatwerkregeling, maar benadrukt dat voor de integrale aanpak van schoolgebouwen veel meer extra investeringen nodig zijn.
In Control, een publicatie voor vastgoed- en facility managers in het maatschappelijk vastgoed, laat zien hoe organisaties soms worstelen om de benodigde informatie op orde te krijgen, wat een data-steward doet, hoe u het energiegebruik monitort en hoe u drones en machine learning inzet voor gebouwinspecties.
In een ledenbrief praat de VNG u bij over gesprekken die we voeren met het ministerie van OCW en de onderwijskoepels. Deze gesprekken gaan over ventilatie in schoolgebouwen, maar ook over de bredere opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. We vragen hierbij uw aandacht voor 4 zaken.