Leerlingen van groep 8 krijgen na de doorstroomtoets een definitief schooladvies. De afstand tot school verandert flink wanneer leerlingen naar de middelbare school gaan. Dit blijkt uit cijfers van Waarstaatjegemeente.nl die kunnen bijdragen aan het bevorderen van toegankelijk onderwijs.

Gemiddelde afstand 4 keer zo ver

Landelijk gezien is de dichtstbijzijnde middelbare school gemiddeld 2,3 kilometer. Dat is bijna 4 keer zover als de afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool (0,6 kilometer). Tussen gemeenten verschillen de gemiddelde afstanden van basisscholen en middelbare scholen aanzienlijk. Het beste af zijn leerlingen op Schiermonnikoog. Daar wordt de gemiddelde afstand naar school gemiddeld juist kleiner. Naar de middelbare school is het gemiddeld 400 meter, terwijl het naar de basisschool 500 meter is.

Goede cijfers helpen bij het bevorderen van toegankelijk onderwijs

De cijfers van Waarstaatjegemeente.nl in het dashboard onderwijs zijn waardevol voor gemeenten bij het plannen van onderwijsvoorzieningen en het bevorderen van toegankelijkheid voor alle kinderen.

  • Locatieplanning: Gemeenten kunnen deze gegevens gebruiken om de locatie van nieuwe en bestaande scholen te plannen. Als er gebieden zijn waar de afstand tot scholen groot is, kan dit wijzen op een behoefte aan extra onderwijsvoorzieningen.
  • Optimale locatie: Het helpt bij het bepalen van de optimale locatie voor nieuwe scholen om de toegankelijkheid voor alle leerlingen te maximaliseren.
  • Veilige routes: Door te begrijpen hoe ver leerlingen moeten reizen, kunnen gemeenten gericht werken aan veilige fiets- en wandelroutes naar scholen. Dit bevordert de veiligheid van kinderen onderweg. Korte afstanden naar scholen moedigen duurzaam vervoer aan, zoals fietsen of lopen. Dit vermindert het gebruik van auto’s en draagt bij aan een groenere omgeving.

Kortom, deze gegevens kunnen een bijdrage leveren aan een beter onderwijslandschap voor kinderen.

Meer informatie