Position paper
Dit manifest is opgesteld in aanloop naar het commissiedebat van 6 oktober 2022 en dringt aan structureel te investeren in goede schoolgebouwen. Het manifest is ondertekend door 21 partijen, waaronder de VNG.
25 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/018
In deze brief praten we u bij over gesprekken die we voeren met het ministerie van OCW en de onderwijskoepels. Deze gesprekken gaan over ventilatie in schoolgebouwen, maar ook over de bredere opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. We vragen hierbij uw aandacht voor 4 zaken.
Rapport
De monitor begint met een actueel overzicht van het maatschappelijk vastgoed van gemeenten. Maatschappelijk vastgoed is hierbij afgebakend als vastgoed dat gemeentelijke doelen dient. Het gaat om gebouwen in de sectoren welzijn, cultuur, onderwijs, sport en ambtelijke huisvesting. Naast het overzicht van maatschappelijk vastgoed in bezit van gemeenten is ook...
Rapport
Om de voortgang van de gemeenten bij de verduurzaming van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te kunnen monitoren, heeft de VNG samen met Brink een nulmeting uitgevoerd naar de stand van zaken. Het doel van de nulmeting is te onderzoeken hoe ver gemeenten zijn met de verduurzaming van hun vastgoed en wat...