Nieuws
5 september 2023
Brief aan kabinet
Geachte minister Paul, Gefeliciteerd met uw benoeming tot minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs op 21 juli. Het is prettig dat u deze taak op u wilt nemen terwijl het kabinet demissionair is. Met deze brief vragen wij uw aandacht voor een groot onderwerp dat op u ligt te wachten...
Jongeren in klaslokaal
29 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS, U vergadert op 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
Veel mensen en kinderen staan voor een schoolgebouw
15 mei 2023
Brief aan kabinet
Geachte heer Wiersma, Hierbij reageer ik op uw adviesaanvraag op het wetsvoorstel onderwijshuisvesting van 6 april 2023. Ik deel het overkoepelende doel om te komen tot een meer planmatige en doelmatige aanpak van bouw, beheer en onderhoud van schoolgebouwen in het funderend onderwijs door gemeenten en schoolbesturen. Vanuit de behoefte...
Scholieren zitten met laptop in klaslokaal
Position paper
Dit manifest is opgesteld in aanloop naar het commissiedebat van 6 oktober 2022 en dringt aan structureel te investeren in goede schoolgebouwen. Het manifest is ondertekend door 21 partijen, waaronder de VNG.
Kinderen in peuterspeelzaal
25 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/018
In deze brief praten we u bij over gesprekken die we voeren met het ministerie van OCW en de onderwijskoepels. Deze gesprekken gaan over ventilatie in schoolgebouwen, maar ook over de bredere opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. We vragen hierbij uw aandacht voor 4 zaken.
Schoolklas