In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten hun maatschappelijk vastgoed voor 2050 verduurzamen. Uitgangspunt is een reductie van 95% van de CO₂-uitstoot en het aardgasvrij maken van gebouwen. De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed bevat de aanpak voor de 36.000 gebouwen die het betreft, een doorrekening van de benodigde middelen en een stappenplan als hulpmiddel om een eigen gemeentelijke portefeuilleroutekaart op te stellen. Het is nu aan gemeenten om dit op te pakken en daarmee de voorbeeldrol van maatschappelijk vastgoed in de energietransitie in te vullen. Lees meer over de sectorale routekaart

Tijdlijn verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Artikel
30 september 2022
Voortgangsrapportage en herijking van de routekaart
31 december 2024
Algemene evaluatie voortgang uitvoering Klimaatakkoord
31 december 2025
Doel: 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990
1 januari 2030
Doel: 95% minder CO2-uitstoot dan in 1990
1 januari 2050

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed: geen opgave, maar een kans

De VNG organiseert regelmatig sessies voor bestuurders, met als insteek dat verduurzaming van maatschappelijk vastgoed geen opgave is, maar een kans. In zo’n sessie kwamen de wethouders van Amersfoort, Oss en Haarlem aan het woord over hun aanpak. Meer hierover in het verslag.

En in de video vertelt Paul Hofman, portefeuillehouder in de commissie EKEM en voormalig wethouder in Bronckhorst, hoe gemeenten aan de slag kunnen met een portefeuilleroutekaart.

Wat doet de VNG

De VNG heeft de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld in april 2020 en faciliteert gemeenten nu bij het vertalen daarvan naar een eigen gemeentelijke portefeuilleroutekaart. We vertegenwoordigen gemeenten bij het op orde brengen van de randvoorwaarden voor de uitvoering. En we stimuleren samen met kennispartners kennisontwikkeling en -uitwisseling. Ook maken we de tweejaarlijkse voortgangsrapportage en herijking van de sectorale routekaart.

Rol van gemeenten 

In de portefeuilleroutekaart werken gemeenten naast een langetermijnvisie de eigen opgave en aanpak uit, inclusief de benodigde extra investeringen. Naast vervanging door nieuwbouw of renovatie is een strategie nodig om de gebouwen die voor 2050 nog niet aan vervanging toe zijn, energieneutraal te maken. Het uitwerken van een gemeentelijke portefeuilleroutekaart vloeit voort uit het Klimaatakkoord en is daarmee niet vrijblijvend. 

Voortgang verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Vooruitlopend op de voortgangsrapportage van de Sectorale Routekaart Gemeenten in 2022 heeft de VNG 2 onderzoeken laten doen om inzicht te krijgen hoe gemeenten ervoor staan. Eén onderzoek heeft de vastgoedportefeuille en het energiegebruik in beeld gebracht, het tweede onderzoek biedt een meer kwalitatieve analyse. Hieruit blijkt dat nog niet alle gemeenten op snelheid zijn en hoe dat komt.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1227 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 28 mei 2023 om 10:26

Hoe zit het met de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & brieven