Nieuwbouw

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

Gerelateerde thema's

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn, staat in het Klimaatakkoord. Bij de energietransitie spelen gemeenten een belangrijke rol. De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) biedt gemeenten de gegevens die ze nodig hebben om plannen te maken voor aardgasvrije wijken. 

Doel

DEGO biedt ambtenaren informatie die ze kunnen gebruiken bij het schrijven van een Transitievisie Warmte. In DEGO vinden ze datasets, dashboards en kaarten die inzicht geven. Op termijn worden gegevens toegevoegd voor de Wijkuitvoeringsplannen. 

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): Programma Aardgasvrije Wijken 

Project- of uitvoeringspartner(s): onder andere Kadaster, netbeheerders, provincies (IPO) en CBS 

Beschrijving

Gemeenten moeten aardgasvrij worden. Hoe ze dat gaan doen, beschrijven ze in plannen zoals een Transitievisie Warmte. Daarin staat wanneer een bepaalde wijk aardgasvrij wordt, en wat het alternatief voor fossiele brandstoffen wordt. Om die plannen te onderbouwen met cijfers en andere gegevens, kunnen ambtenaren putten uit de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO). 

In DEGO zijn relevante datasets opgenomen die gemeenten helpen bij het bepalen van een geschikte termijn om in specifieke wijken aan de slag te gaan. De datasets zijn te downloaden, ze staan ook in het systeem als kaarten en dashboards om de gebruikers keuze te bieden. In verschillende tabbladen zijn gegevens gegroepeerd die belangrijk zijn voor de Transitievisie Warmte. Op termijn wordt ook data toegevoegd die ambtenaren kunnen gebruiken bij het maken van Wijkuitvoeringsplannen. 

DEGO combineert kennis van verschillende experts binnen VNG, zowel inhoudelijke kennis over energietransitie als kennis van data en het ontwikkelen van een datavoorziening. Ze werken samen volgens de Scrum-methode, waarbij elke twee weken nieuwe ontwikkeldoelen worden bepaald. De inhoudsdeskundigen werken samen met een aantal actieve gemeenten, zodat ze kunnen inspelen op de informatiebehoefte van ambtenaren. 

Praktijkvoorbeeld

Gemeenten gebruiken DEGO bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. De volgende fase is dat gemeenten per wijk een plan (het wijkuitvoeringsplan) gaan opstellen. De datavoorziening wordt nu verder ontwikkeld met datasets en kaartvisualisaties die daarbij ondersteuning bieden. 

Meer weten?

Op de website Dego.vng.nl staan datasets en kaartvisualisaties, inclusief toelichting hoe deze informatie kan worden toegepast bij het aardgasvrij maken van woonwijken. 

Contact