Kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling en participatie van mensen. Van bibliotheken tot podiumkunsten, van sport tot monumentenzorg, het moet toegankelijk blijven voor iedereen.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Sport en cultuur moeten betaalbaar en toegankelijk blijven. Belemmerende wet- en regelgeving moet hiervoor worden opgeheven. Daarnaast pleiten we voor uitbreiding van het aantal combinatiefuncties voor sport en cultuur (buurtsport- en cultuurcoaches) en op kwaliteitsverbetering. Bij lokale omroepen en bibliotheken zetten we in op bestuurlijke afspraken. Die zijn nodig om innovatie te stimuleren.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Cultuur

681 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 5 november 2020 om 14:25

Hoe zit het met de sport en cultuur binnen uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

VNG-Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

De commissie ZJO houdt zich o.a bezig met: gezondheid, asiel en cultuur en sport

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Bibliotheken, sportverenigingen en het plaatselijke theater: gemeenten zorgen ervoor dat deze voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Zo verminderen ze ongelijkheid en dragen ze bij aan de Global Goals op gebied van onderwijs en welzijn.