Kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling en participatie van mensen. Van bibliotheken tot podiumkunsten, van sport tot monumentenzorg, het moet toegankelijk blijven voor iedereen.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Sport en cultuur moeten betaalbaar en toegankelijk blijven. Belemmerende wet- en regelgeving moet hiervoor worden opgeheven. Daarnaast pleiten we voor uitbreiding van het aantal combinatiefuncties voor sport en cultuur (buurtsport- en cultuurcoaches) en op kwaliteitsverbetering. Bij lokale omroepen en bibliotheken zetten we in op bestuurlijke afspraken. Die zijn nodig om innovatie te stimuleren.

Cultuur en sport in coronatijd

Ook voor cultuur en sport hebben de coronamaatregelen impact. Hierover hebben we onderstaande informatie op een rij gezet. Ook kunt u op het VNG-forum (zie witte blok hieronder) kennis en ervaringen uitwisselen met collega's en vragen stellen.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Cultuur

513 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 september 2022 om 14:11

VNG-Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

De commissie houdt zich bezig met de thema's: maatschappelijke ondersteuning / lokale basisinfrastructuur (wijkteams), gezondheid, zorg en veiligheid, jeugd en onderwijs (0-27), cultuur en sport.

Hoe zit het met de sport en cultuur binnen uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Bibliotheken, sportverenigingen en het plaatselijke theater: gemeenten zorgen ervoor dat deze voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Zo verminderen ze ongelijkheid en dragen ze bij aan de Global Goals op gebied van onderwijs en welzijn.