Kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling en participatie van mensen. Van bibliotheken tot podiumkunsten, van sport tot monumentenzorg, het moet toegankelijk blijven voor iedereen.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Sport en cultuur moeten betaalbaar en toegankelijk blijven. Belemmerende wet- en regelgeving moet hiervoor worden opgeheven. Daarnaast pleiten we voor uitbreiding van het aantal combinatiefuncties voor sport en cultuur (buurtsport- en cultuurcoaches) en op kwaliteitsverbetering. Bij lokale omroepen en bibliotheken zetten we in op bestuurlijke afspraken. Die zijn nodig om innovatie te stimuleren.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Bibliotheken en Laaggeletterdheid

327 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 2 februari 2023 om 17:16

Forum Cultuur Gemeenten met meer dan 65.000 inwoners

356 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 27 januari 2023 om 15:12

Forum Cultuur Gemeenten met minder dan 65.000 inwoners

390 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 27 januari 2023 om 15:11

VNG-Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

De commissie houdt zich bezig met de thema's: maatschappelijke ondersteuning / lokale basisinfrastructuur (wijkteams), gezondheid, zorg en veiligheid, jeugd en onderwijs (0-27), cultuur en sport.

Hoe zit het met de sport en cultuur binnen uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.