Cultuur heeft voor inwoners een enorm samenbindende en vormende betekenis.  Gemeenten bekostigen een brede waaier aan culturele activiteiten. 

Beleid passend bij gemeentegrootte 

Welke culturele ambitie past bij uw gemeente, hangt samen met het karakter en de schaal van de gemeente. Het zogeheten ringenmodel voor de culturele infrastructuur van gemeenten kan daarbij helpen. Welk beleid- en activiteitring van toepassing is, hangt af van de gemeentelijke schaalgrootte. 

Lokale culturele infrastructuur

Het rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland. Gemeenten en provincies bieden ruimte aan (nieuwe generaties) makers door werkplaatsen en ateliers beschikbaar te stellen en houden de bibliotheek, lokale musea en podia toegankelijk.

Publicaties & Brieven