De VNG informeert haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in verschillende welzijns- en cultuursectoren, in verband met de indexering van de subsidies/bekostiging.
Een goede positie voor de 15 stedelijke cultuurregio's is essentieel voor het cultuurbeleid van het Rijk. Het is belangrijk dat het Rijk de samenwerking met deze regio's en de proeftuinen die er zijn, doorzet. De VNG zegt dit in reactie op de Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid.
Het kabinet trekt in 2019 en 2020 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio via proeftuinen te stimuleren. Het bedrag wordt door de stedelijke regio’s verdubbeld tot 8 miljoen euro. Verspreid over het hele land gaan 15 proeftuinen van start.
Iedereen moet toegang hebben tot cultuur. Ook dient het rijksbeleid meer rekening te houden met het veelzijdige culturele leven. Om dit te realiseren pleit de Raad voor Cultuur in zijn stelseladvies 2021-2024 voor nieuwe genres in de culturele basisinfrastructuur en een grotere plek voor 11 cultuurregio’s.
De minister van OCW heeft de Raad voor Cultuur verzocht om voor 1 april advies uit te brengen over het cultuurstelsel 2021-2024. Het eerste deel van de aanvraag schetst haar uitgangspunten en thema’s voor de nieuwe periode, met daarbij aandacht voor de culturele profielen van 15 stedelijke regio’s.
Gemeenten krijgen de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen) het woningtarief in rekening te brengen voor de ozb in plaats van het tarief voor niet-woningen. Dit gaat in per 1 januari 2019.
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de loonkosten in de vier Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie? We zetten ze voor u op een rij in de ledenbrief van 17 juli.
Vierentwintig collega-bestuurders uit 16 regio's en OCW-minister van Engelshoven deden 14 juni de bestuurlijke aftrap voor de stedelijke en regionale cultuurprofielen. De aftrap vormt een historisch kantelmoment ten goede in de relatie tussen Rijk, provincies en gemeenten.
Steden met een monumentale binnenstad hebben niet alleen meer erfgoed, maar bezitten ook een groter cultuuraanbod in andere sectoren, zo toont de Atlas voor gemeenten 2018.
Minister Van Engelshoven van OCW ziet een duidelijke rol voor de inbreng van 16 regio’s in het nieuwe cultuurbeleid. Hierin kan elke regio zich richten op de inwoners en voorzieningen die passen bij de identiteit van de regio en haar inwoners.