Nieuws
Gemeenten zetten met de 'Propositie Samen cultuur borgen' koers naar het nieuwe cultuurbestel. Het uitgangspunt van deze propositie is om cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk te houden.
Cultuur en erfgoed brengen mensen samen, maken een plek leefbaar en onze gemeenschappen rijker en diverser. Daar horen ook de juiste voorzieningen bij. In een brief aan de Kamer, die binnenkort vergadert over de OCW-begroting, vragen we aandacht voor een stevige lokale en regionale culturele infrastructuur.
Staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu, presenteerde de Uitgangspunten voor de cultuursubsidies voor de landelijke culturele basisinfrastructuur 2025-2028 aan de Kamer. De VNG is in het algemeen positief hierover. Wel zien we enkele aandachtspunten, zoals de haalbaarheid van de Fair Practice Code.
Tijdens een bestuurlijk overleg op 25 mei 2023 hebben wij een reactie gegeven op het advies van de Raad voor Cultuur over de culturele basisinfrastructuur. We zijn positief over de adviesvoorstellen en hebben enkele aandachtspunten meegegeven. Staatssecretaris Uslu schrijft nu haar Uitgangsbrief aan de Kamer.
Alle 342 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026. Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van hun integrale plan van aanpak heeft de kerngroep VNG/VSG een format opgesteld.
De Tweede Kamer behandelt maandag 14 november het onderdeel Cultuur van de OCW-begroting met staatssecretaris Uslu. In een position paper vraagt de VNG aandacht voor onder andere compensatie voor de energierekening van culturele instellingen, de zorgplicht voor bibliotheken en fair pay voor makers.
Met haar visiedocument 'De kracht van creativiteit' geeft de staatssecretaris van Cultuur invulling aan de € 170 miljoen aan extra middelen voor cultuur uit het coalitieakkoord. We leggen uit wat dit betekent voor gemeenten en op welke onderdelen het extra geld de gemeenten bereikt.
Voor de cultuursubsidies voor de periode 2025-2028 komt een relatief eenvoudige aanvraagronde, dat schrijft de staatssecretaris van Cultuur in een brief aan de Tweede Kamer. Ze kiest ervoor om de opzet van de culturele basisinfrastructuur (BIS) gelijk te houden aan de vorige ronde.
‘Breng of houd de culturele basis op orde voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland’, zo luidt de hartenkreet van de Raad voor Cultuur. De raad presenteert een inhoudelijke agenda voor gemeentelijke investeringen in cultuur en media op basis van zijn adviezen.